Studies

Particular studies

Zde zveřejníme první studie pokrývající devět tematických okruhů. Struktura těchto studií má být následující:

  1. Popis toho, kde se nacházíme a jaké pokusy o dlouhodobou politiku byly v dané oblasti již učiněny
  2. Dilemata, kterým česká společnost nyní a v blízké budoucnosti v dané oblasti čelí
  3. Systémové překážky pro úspěšné řešení těchto dilemat / pro aplikaci vizí a dlouhodobé politiky v dané oblasti

Po ukončení debaty s Diskuzním panelem v rámci kulatých stolů zde zveřejníme syntézu výsledků těchto debat s texty prvních studií.

facebook

calendar

No events

e-mail news

partners

Glopolis

 

Heinrich Böll Stiftung

 

Green European Foundation