Očima osobností

Očima osobností je rubrika, ve které budeme pravidelně zveřejňovat příspěvky zajímavých osobností české společnosti.

Jako osobnost definujeme takové lidi, kteří mají co říci, a kteří mohou nabídnout originální a třeba i nepříjemný pohled na českou přítomnost a budoucnost v horizontu zhruba patnácti let.

Preferujeme příspěvky, které popisují systémový stav české společnosti skrze příklady ze specifických profesí, odvětví nebo specializací. Otázky, které texty rámují a slouží spíše pro inspiraci, než aby autory svazovaly, jsou následující:

Jaká je moje vize české společnosti obecně nebo ve vztahu k mé profesi v horizontu patnácti let? Zformuloval již tuto vizi přede mnou někdo jiný? Pokud ano, proč se nenaplnila? Jaký je současný stav české společnosti obecně nebo ve vztahu k mé profesi? Proč tomu tak je a je to tak dobře? Jaké jsou hlavní výzvy, kterým bude oblast mého působení nebo česká společnost jako celek čelit v příštích patnácti letech? Lze těmto výzvám úspěšně čelit za stávajících systémových podmínek? Pokud ne, jaké nejdůležitější systémové změny musí nastat, aby tomu tak bylo? Kdo nebo co jsou hlavní aktéři takové systémové změny a kdo nebo co jsou hlavní aktéři, kteří změně brání?

kalendář

No events

facebook

novinky emailem

partneři

Glopolis

 

Heinrich Böll Stiftung

 

Green European Foundation