O projektu

Cíl

  1. NOVÁ SPOJENECTVÍ

    Projekt sdružuje osobnosti, instituce a iniciativy (expertní, akademické, podnikatelské, neziskové), které pociťují absenci sdílených vizí a diskuse o nich a neschopnost vize dlouhodobě sledovat jako problém a překážku rozvoje české společnosti. Chceme posílit tyto hlasy ve společnosti a debatu o tom, že mít vize není směšné, ale nutné a správné.

  2. NOVÁ ŘEŠENÍ

    Projekt dokumentuje a popisuje překážky na cestě k tvorbě, sdílení a prosazování vizí v České republice, včetně obecnějších, systémových předpokladů a kvality českého státu a české demokracie. Zároveň identifikuje, diskutuje a podněcuje možná řešení.

  3. NOVÝ SMĚR

    Projekt pracuje na formulaci vlastní odvážné, ale realistické vize české společnosti v horizontu zhruba patnácti let. Vedeme nad ní diskusi s těmi, kteří ji mohou nejen formulovat, ale také dlouhodobě naplňovat. Leitmotivem takové představy je kvalita života, která se opírá o inovativní a vůči přírodě šetrnou ekonomiku, vzdělanost a vysokou demokratickou kulturu zakládající solidaritu a s ní spojenou důvěru v politický systém.

kalendář

No events

facebook

novinky emailem

partneři

Glopolis

 

Heinrich Böll Stiftung

 

Green European Foundation